ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รุ่น ๕๕)

ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รุ่น ๕๕)View Fullscreen