รายงานสรุปการจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 53 ระหว่างวันที่ 19 -23 พฤศจิกายน 2561

รายงานสรุปการจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 53 ระหว่างวันที่ 19 -23 พฤศจิกายน 2561

View Fullscreen