ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี