ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 53 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 53 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

View Fullscreen