คำสั่งที่ ข143/2553 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผส.สช.

คำสั่งที่ ข143/2553 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผส.สช.
View Fullscreen