รายงานผลการดำเนินการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานผลดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รายเดือน

  • การรายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557
  • การรายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558)
  • การรายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 7 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึง เมษายน 2558)