แผนงานงบประมาณ

แผนงานงบประมาณ

  • บันทึกแจ้งแผนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ปี 2562 [ดูข้อมูล]
  • บันทึกแจ้งแผนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2562 [ดูข้อมูล]
  • บันทึกแจ้งแผนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ปี 2562 [ดูข้อมูล]
  • บันทึกแจ้งแผนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ปี 2562 [ดูข้อมูล]